06-52/531-513 ugyfelszolgalat@dvparking.hu 4027 Debrecen, Füredi út 27. I. emelet
Minőségirányítási rendszer

A DV Parking Kft.  2015. január 01-től végzi tevékenységét a saját üzemeltetési körébe tartozó felszíni és felszín alatti fizető várakozóhelyek működtetésével. Megalapításától folyamatosan törekszik a megrendelők - szolgáltatásainkat igénybe vevők magas színvonalú kielégítésére, a megszerzett piaci részesedésének megtartására, bővítésére, valamint a szolgáltatási színvonalának folyamatos fejlesztésére.

A cég folyamatos fejlődése és az ügyfeleink, mint vevőink, megrendelőink elégedettségük növelése érdekében MSZ EN ISO 9001:2009 sz. szabvány szerinti minőségirányítási rendszert vezetett be, 2015 év augusztusában, amelyet jelenleg már az MSZ EN ISO 9001:2015 sz. szabvány szerint működtet, független fél által tanúsítottan, felügyelten a fizető parkolási szolgáltatás nyújtási tevékenységi területein.

Erre tekintettel:

  • Legfőbb céljának a szolgáltatásainkat igénylők jelenlegi és jövőbeni elvárásainak maradéktalan teljesítését tartja, és mindent megtesz azért, hogy minden munkatársa e céllal azonosulva, ennek elérése érdekében munkálkodjon. Ezzel kapcsolatosan dokumentált információban megfogalmazta és nyilvánosan terjeszti Szolgáltatási nyilatkozatát.

  • Szabályozottan törekszünk megérteni az érdekelt feleink szükségleteit, elvárásait, valamint dokumentáltan mérjük, elemezzük megelégedettségüket.

  • A társaságunk a folyamatos és hatékony fejlődés érdekében évenkénti rendszerességgel dokumentált információban rögzített, mérhető minőségcélokat fogalmaz meg, melyek alapján projektterveket készít azokra és figyelemmel kíséri és értékeli azok teljesülését. A minőségirányítási rendszerét folyamatosan fejleszti, tökéletesíti és a működését független, akkreditált féllel tanúsíttatja. A vonatkozó jogszabályok betartására törekszünk, megfelelésünket dokumentáltan kiértékeljük és ezzel kapcsolatos nyilvántartásunkat folyamatosan aktualizáljuk, a hatóságokkal nyitott, jól kommunikált, dokumentált kapcsolatot tartunk fent.

  • Kiemelt feladatként kezeljük az általános jogszabályi és társasági előírások betartását, megfelelésünket dokumentált információban tervszerűen kiértékeljük, melyekkel társadalmi elvárásokat is valósítunk meg.

  • A vezetés kialakította azt a szervezetet és munkahelyi környezetet, amely alkalmas a célok elérésére. A munkatársak teljes mértékű bevonásával, a szükséges erőforrások biztosításával minden lehetőséget megteremt, hogy képességeiket a társaság érdekében kibontakoztathassák a folyamataink működéséhez szükséges infrastruktúrát, környezetet folyamatosan és energiabarát anyagokkal és technológiákkal magas szinten biztosítjuk, fejlesztjük. Az ezzel kapcsolatos tevékenységeinket dokumentáltan felügyeljük.

  • A célok megvalósításának, a társaság hatékony és gazdaságos működésének érdekében kialakított, egymással szoros összefüggésben lévő folyamatait rendszerként kezeli és irányítja. A folyamatok, azok eredményeinek rendszeres figyelése és mérése során kapott információk, adatok alapján hoz intézkedéseket a rendszer folyamatos javítása érdekében. A folyamatos javítás eszköze az elvárt, korrekt igények, a szolgáltatásnyújtási környezet, a legkorszerűbb fizető parkolási szolgáltatásnyújtással összefüggő eszközök, technológiák, technikai megoldások figyelése, és az így szerzett tapasztalatok munkatársak felé történő oktatása, új megoldások bevezetése, munkatársak folyamatos szakmai, etikai képzése. A fizető parkolási szolgáltatásnyújtási tevékenységeinket igénybe vevők felé történő, folyamatos és naprakész tájékoztatás a tevékenységünk szerves részét képezik.

  • A minőségügyi rendszer működését – tevékenységeinket, azok végzésével kapcsolatos lehetőségeinket, valamint az ezeknél felmerülő kockázatok kézben tartását - a vezetés folyamatosan felügyeli és hatékony gazdálkodással biztosítja az ehhez szükséges erőforrásokat, a társaság hatékony működésének biztosításához. A működésünk hatékonyságának fontos eleme a vezetői szerepvállalás, elkötelezettség, melyeknek kinyilvánítása dokumentáltan megtalálhatóak az integrált irányítási, minőségügyi rendszerünk fő dokumentumaiban.

  • társaság valamennyi szolgáltatás teljesítése során felmerülő esetleges panaszok és eltérések azonnali megszüntetése, azok okainak feltárása és az előfordulás lehetőségeinek végleges kizárása

  • Működésünkkel kapcsolatos tevékenységeinket tervszerűen és dokumentáltan mérjük, azok megismerését érdekelt feleink részére lehetővé tesszük

  • A vezetés elkötelezett a minőségpolitikában megfogalmazottak iránt, és mindent megtesz annak érdekében, hogy e célokkal a társaság munkatársai is azonosuljanak, továbbá a Társaságunk beszállítói - a kölcsönös előnyök alapján – támogassák azt. A leírtak megvalósulásának biztosítéka a tervezett és rendszeres, átfogó belső minőség irányítási felülvizsgálat, a megállapítások szükség szerinti visszacsatolása, visszaellenőrzése.

 

Tanúsítvány

„TUDATOS PARKOLÁS, ÉLHETŐ VÁROS”

 

Debrecen, 2017.09.04

                                                                   DV Parking Kft