06-52/531-513 ugyfelszolgalat@dvparking.hu 4027 Debrecen, Füredi út 27. I. emelet
Kedvezmények

Lakossági kedvezményes bérlet:

Negyedéves bérlet: 2.000,- Ft

Féléves bérlet: 4.000,- Ft

Éves bérlet: 6.000,- Ft

A várakozási övezeten belül a természetes személy használó a lakcímet igazoló hatósági igazolványban szereplő lakóhelyként megjelölt közterületen vagy az első kereszt utcákban vagy a lakóhelyével párhuzamos első utcákban 1 db felszíni várakozóhelyet díjkedvezménnyel korlátlan ideig használhat az érvényes forgalmi engedéllyel rendelkező saját tulajdonú vagy üzembentartású 1 db személygépkocsija várakoztatására. A díjkedvezmény igénybevételének további feltétele, hogy az érvényes forgalmi engedélynek tartalmaznia kell a személygépkocsi tulajdonosának vagy üzemben tartójának a lakcímét igazoló hatósági igazolványban szereplő és a bérlet érvényessége/használata helyével megegyező lakcímet.

A díjkedvezmény igénybevételének további feltétele, hogy az érvényes forgalmi engedélynek tartalmaznia kell a személygépkocsi tulajdonosának vagy üzemben tartójának a lakcímet igazoló hatósági igazolványban szereplő és a bérlet érvényessége/használata helyével megegyező lakcímet.

Házi- és házi gyermekorvos bérlet:

Éves bérlet: 50.000,- Ft

Debrecen Megyei Jogú Város egészségügyi alapellátásában működő háziorvosok és házi gyermekorvosok a tulajdonukban vagy üzemeltetésükben álló olyan gépjárművekkel, melyek a Közszolgáltató által külön erre a célra készült nyilvántartásában szerepelnek, kedvezményes házi-, és házi gyermekorvos bérlettel vehetik igénybe a kiemelt, I. és II. számú várakozási övezeteket. A díjkedvezmény a háziorvosokat, házi gyermekorvosokat 1 db gépjárműre illeti meg.

Fontos! Ezt a kedvezményt a házi, és házi gyermekorvosok csak éves bérlet megvásárlása esetén vehetik igénybe.

Debreceni illetékességű regionális és területi közigazgatási szervek bérlete

Debreceni illetékességgel rendelkező regionális és területi közigazgatási szervek a kiemelt várakozási övezetben és az I. számú várakozási övezetben található épületeik előtt 25 méteren belül a várakozóhelyeket a gazdálkodó szervezetek és más jogi személyek részére szóló, 50%-os díjkedvezménnyel megváltott bérlettel használhatják a saját tulajdonú vagy bérelt személygépjárművükkel. A díjkedvezmény maximum 5 db személygépjárműre illeti meg őket.

A bérletek csak a szelvényen feltüntetett forgalmi rendszámú járműre érvényesek.

A havi, negyedéves, féléves és éves bérletek a megjelölt időszak első napjának 00.00 órájától, vagy időszakon belül a vásárlás időpontjától, a megjelölt időszakot követő nap 24.00 órájáig érvényesek.

Az egyes időszakok naptári hónapra, naptári negyedévre, naptári félévre, illetve naptári évre vonatkoznak. Fontos! A mélygarázsokban és a parkolóházakban a fenti mentességek és kedvezmények nem vehetők igénybe!