06-52/531-513 ugyfelszolgalat@dvparking.hu 4027 Debrecen, Füredi út 27. I. emelet
Kapcsolatok

DV Parking Kft.

Központ:4025 Debrecen, Piac u. 77. I. emelet
E-mail: titkarsag@dvparking.hu
Telefon: 52/502-660

Ügyfélszolgálat:Malompark II.
4027 Debrecen, Füredi út 27. 1. emelet
E-mail: ugyfelszolgalat@dvparking.hu
Telefon: 52/531-513
Mobil: +36-30/682-8456

Felügyeleti szervek:

Adatkezeléssel összefüggő panasz:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Közérdekű panasz:

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala
Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály
4025 Debrecen, Széchenyi u. 46.
Telefonszám: +36 52 533 924
Telefax: +36 52 327 753
E-mail: fogyasztovedelem@hajdu.gov.hu

Egyéni fogyasztói panasz:

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara lakóhely szerinti Békéltető Testülete, melynek elérhetősége a következő oldalról választható ki: http://www.mkik.hu/hu/magyar-kereskedelmi-es-iparkamara/teruleti-kamarak-8604